Algemene voorwaarden

1.    Definitie

Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Stijlzolder-interieuradvies opdracht geeft tot het verlenen van diensten, het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen.

2.    Toepasbaarheid

2.1           De Stijlzolder-interieuradvies, gevestigd en kantoorhoudend aan de Remmingaweg 8, 9751 VP te Haren, stelt afnemers via haar website, www.destijlzolder.nl ,of persoonlijk in staat om diensten af te nemen en producten te bestellen en/of te laten ontwerpen en vervaardigen.
2.2           De Stijlzolder-interieuradvies staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen onder het nummer 02086611.
2.3           De Stijlzolder-interieuradvies heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3.    Overeenkomst

3.1           De overeenkomst tussen u en De Stijlzolder-interieuradvies komt tot stand op het moment dat u:
a) en De Stijlzolder-interieuradvies het eens zijn over het ontwerp en de prijs, danwel de prijsindicatie. De Stijlzolder-interieuradvies geeft u daarvan een schriftelijke bevestiging.
b) kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van De Stijlzolder-interieuradvies.

4.    Levering

4.1           Op alle ontwerpen en producten van De Stijlzolder-interieuradvies rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
4.2           Op meubels is de afspraak dat u een aanbetaling van 30% van het totale bedrag twee weken na de afgesloten overeenkomst overmaakt aan De Stijlzolder- interieuradvies, of op een door beide partijen afgesproken tijdstip. Wanneer hieraan door de afnemer niet wordt voldaan, heeft De Stijlzolder-interieuradvies het recht om het uitvoeren van de opdracht op te schorten.
4.3           Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op girorekening 4671952 ten name van De Stijlzolder.
4.4           De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief.
4.5           Aangezien de meeste producten van De Stijlzolder-interieuradvies specifiek voor afnemers gemaakt worden zullen bij annulering van de bestelling de reeds gemaakte kosten aan de afnemer in rekening worden gebracht.

5.    Overmacht

5.1           Indien De Stijlzolder-interieuradvies als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
5.2           Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. De Stijlzolder-interieuradvies is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3           De Stijlzolder-interieuradvies en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie passende oplossing.

6.    Persoonsgegevens

De Stijlzolder-interieuradvies behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

7.    Klachten

7.1           Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden in behandeling genomen als deze binnen 14 dagen na levering bij De Stijlzolder-interieuradvies worden gemeld.
7.2           De Stijlzolder-interieuradvies geeft geen garantie op het krom trekken van hout. Hout is een natuurproduct en zal altijd blijven werken onder invloed van temperatuur en vochtgehalteschommelingen.
7.3           Wanneer een klacht terecht is, heeft De Stijlzolder-interieuradvies het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.

8.    Intellectueel eigendom

8.1           Alle ontwerpen en producten zijn het intellectueel eigendom van De Stijlzolder-interieuradvies.
8.2           Door De Stijlzolder-interieuradvies op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op www.destijlzolder.nl
8.3 De Stijlzolder-interieuradvies werkt samen met een professioneel fotograaf om resultaten van uitgevoerde ontwerpen vast te leggen. Dit is van toepassing op interieurfotografie.

Gebruik van foto's op www.destijlzolder.nl of sociale media gebeurt in overleg en anoniem indien de afnemer dit wenst.

  • VT Wonen en designbeurs 1 t/m 6 oktober 2019

    VT Wonen en designbeurs 1 t/m 6 oktober 2019

    https://www.vtwonen.nl/wonen-design-beurs/ Ik geef vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober de hele dag interieuradvies op de beurs Binnenko...

    Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.